گستران صنایع نوین پارس
کابوک طب
سنا برق توان
گستران صنایع نوین پارس
ایرانیان بانژ
زیست تخمیر
فن آموز
پویش دارو
ویرا کنترل
شرکت هوشمند پردازان پیشرو آروند
سپیدافرا
داده پرداز برناسان چکاد
دیبا درمان کاویان
پردیس مروابن فارمد
ماورا سلامت یاس
مشاهده همه شرکت ها
آمار و ارقام
0شرکت ها
0کارجویان
0آگهی های فعال
0رزومه های ارسال شده
0افراد استخدام شده
0رویداد صدف
آشنایی با شرکت‌هابا معتبرترین شرکت‌های پارک فناوری پردیس آشنا شوید و محل کار آینده خود را هوشمندانه انتخاب کنید.
کشف فرصت‌های شغلیبا جستجو در آگهی‌های استخدام، شغلی را انتخاب کنید که با شرایط ایده‌آل شما همخوانی دارد.
آگاهی از مشاغل جدیدبا کمک ایمیل‌های اطلاع رسانی، فرصت‌های شغلی مناسب خود را از طریق ایمیل دریافت کنید.
آخرین فرصت های شغلی